فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

روایات

برترى نماز جماعت از نماز فرادى

«عن أبی سعید الخدری قال: قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بخمس و عشرین درجة؛(2662) از ابو سعید خدرى نقل شده كه پیامبر خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: نماز جماعت بیست و پنج درجه از نماز فرادى برتر است.»

ارزش كسى كه جماعت مى خواند

«قال الصادق(علیه السلام) : من صلّى خمس صلوات فی الیوم و اللّیلة فی جماعة فظنّوا به خیرا و أجیزوا شهادته؛(2663) امام صادق(علیه السلام) فرمود: هر كس در یك شبانه روز نمازهاى پنجگانه خود را به جماعت بگزارد، گمان نیكو به او ببرید و گواهیش را بپذیرید.»