فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

شعر

نماز معراج خاكیان
نماز است شمع شبستان دل
دل بی نماز است بدتر ز گل
نماز است معراج ما خاكیان
بر او غبطه ورزند افلاكیان
نماز است آرامش زندگی
چه آزادگی بهتر از بندگى
پیمبر چنین كرد این نغمه ساز
مرا نور چشم است اندرنماز
نماز است سر خط آزادگى
دوای غم و درد دل مردگى
نماز است چون مه به شبهای تار
نماز است رهبر به كوی نگار
هر آنكس نمازی كند با حضور
بگردد سراپای غرق سرور
ای نماز ای آئینه پرداز وجود
آفتاب دل، سحر ساز وجود
قرّة العین رسول حق پرست
افتخار مردم مطلق پرست
ای تو معنای امیرالمومنین
چلچراغ زهره خلوت نشین
ای حَسن را حُسن و نور هر دو عین
شد گل افشان از تو دامان حسین
قدر تو در كربلا معلوم شد
پاسدارت چهارده معصوم شد
نماز پنچگانه
پنج وقت آمد نماز ای رهنمون
عاشقان را فی صلاه دائمون
نیست ز رغبا طریق عاشقان
سخت مستسقی است جان صادقان
مى كند طاعات وافعال سنى
لیك یك ذره ندارد چاشنى
ذوق باید تا دهد طاعات بر
مغز باید تا دهد دانه شجر
دانه بى مغز كِى گردد نهال
صورت بى جان نباشد جز خیال
خدمت خود را سزا پنداشتى
تولواى جرم از آن افراشتى
ما خلقت الجن و الانس این بخوان
جز عبادت نیست مقصود از جهان(2642)

نكات

«الصَّلاةُ مِعْراجُ المُؤْمِن(2643)؛ نماز، معراج و نردبان ترقّى مؤمن است.» همچنین در روایت داریم: «لَو یَعْلَمُ المُصَلى ما یَغْشاهُ مِن جَلالِ اللَّه، مَا انْفَتَلَ مِن صَلاتِه(2644)؛ اگر نمازگزار مى دانست كه از جلال الهى چه اندازه او را فرامى گیرد، هرگز از نماز روى برنمى گرداند.» برجستگان و بزرگان... عملاً اعتنا به نماز را به دیگران بیاموزند و در همه جا حركت به سمت نماز و شتافتن به نماز محسوس باشد.(2645) از حدیثِ «كُلُّ شى ءٍ مِن عَمَلِك تَبَعٌ لِصَلاتِك(2646)؛ تمامِ اعمالِ تو، در قبول یا ردّ تابع نمازت است.» معلوم مى شود كه نماز از همه اعمال عبادى، بالاتر است. از حدیث: «لَم یُنادَ بِشَىْ ءٍ كَما نُودِىَ بِالوِلایَةِ(2647)؛ به هیچ چیز به اندازه شما ولایت فرا خوانده نشده است.» استفاده مى شود كه ولایت از بینِ عبادات خمسه(2648) از همه بالاتر است.(2649) در اسلام از نماز هیچ فرضیه اى بالاتر نیست. چطور نماز را اینقدر سستى مى كنید در آن؟(2650) شما پرونده هایى كه در دادگسترى ها هست بروید ببینید، از نمازخوانها ببینید پرونده ها هست آنجا؟ از بى نمازها پرونده هست هر چه پرونده پیدا كنید پرونده بى نمازهاست.(2651) نماز، ذكر خداست و آنكه با ذكر خدا همراه شد، منش و روش نیز خداگونه خواهد شد و آنكه از یاد خدا روى برتافت زندگى سختى را بر جان خرید و به فساد كشیده شد. امام خمینى رحمه الله فرمود: «نماز خوب، فحشا و منكر را از یك امتى بیرون مى كند. اینهایى كه در این مراكز فساد كشانده شده اند، اینها این بى نمازها هستند. نمازخوان ها در مساجد هستند و مهیّا هستند براى خدمت.»(2652) ناسپاسى بزرگى است كه كسى در محیط اسلامى بسر برد و نماز را كه برترین وظیفه هر مسلمانى است بجا نیاورده. چنین كسى نزد خدا و نزد بندگان خدا روسیاه است و در حقّ خودش هم مقصّر است.(2653)

لطیفه