فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

زیباترین لباس و زیباترین سپاس

روایت نموده اند كه امام حسن مجتبى(علیه السلام) هنگام نماز زیباترین لباس هاى خود را مى پوشید. شخصى از آن حضرت پرسید: اى پسر رسول خدا! چرا زیباترین لباسهاى خود را در نماز مى پوشید؟ امام حسن(علیه السلام) در پاسخ فرمود: «خداوند زیباست و زیبایى را دوست دارد (2638) و در قرآن كریم مى فرماید: «خُذوا زینَتَكُم عندَ كُلِّ مسجدٍ(2639)؛ زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد با خود بردارید.»
از این رو دوست دارم زیباترین لباسهایم را هنگام نماز بر تن نمایم.»(2640)

اثر نیك نماز

نماز جماعت با پیامبر(صلى الله علیه و آله) برپا شده بود، یكى از مسلمانان مدینه نیز در نماز شركت مى كرد، اما او در عین حال كه نماز مى خواند، گناه نیز مى كرد. این مطلب را به پیامبر(صلى الله علیه و آله) خبر دادند. پیامبر(صلى الله علیه و آله) فرمود: «ان صلاته تنهاه یوما؛ قطعاً نماز او، سرانجام باعث مى شود كه روزى فرا رسد و او از كارهاى ناشایست دست بردارد.»(2641)

شعر

نماز معراج خاكیان
نماز است شمع شبستان دل
دل بی نماز است بدتر ز گل
نماز است معراج ما خاكیان
بر او غبطه ورزند افلاكیان
نماز است آرامش زندگی
چه آزادگی بهتر از بندگى
پیمبر چنین كرد این نغمه ساز
مرا نور چشم است اندرنماز
نماز است سر خط آزادگى
دوای غم و درد دل مردگى
نماز است چون مه به شبهای تار
نماز است رهبر به كوی نگار
هر آنكس نمازی كند با حضور
بگردد سراپای غرق سرور
ای نماز ای آئینه پرداز وجود
آفتاب دل، سحر ساز وجود
قرّة العین رسول حق پرست
افتخار مردم مطلق پرست
ای تو معنای امیرالمومنین
چلچراغ زهره خلوت نشین
ای حَسن را حُسن و نور هر دو عین
شد گل افشان از تو دامان حسین
قدر تو در كربلا معلوم شد
پاسدارت چهارده معصوم شد
نماز پنچگانه
پنج وقت آمد نماز ای رهنمون
عاشقان را فی صلاه دائمون
نیست ز رغبا طریق عاشقان
سخت مستسقی است جان صادقان
مى كند طاعات وافعال سنى
لیك یك ذره ندارد چاشنى
ذوق باید تا دهد طاعات بر
مغز باید تا دهد دانه شجر
دانه بى مغز كِى گردد نهال
صورت بى جان نباشد جز خیال
خدمت خود را سزا پنداشتى
تولواى جرم از آن افراشتى
ما خلقت الجن و الانس این بخوان
جز عبادت نیست مقصود از جهان(2642)