فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

جسارت تارك الصلاة

«عن النبیّ(صلى الله علیه و آله) قال: من ترك الصّلاة لا یرجو ثوابها و لا یخاف عقابها فلا ابالی أن یموت یهودیّا أو نصرانیّا أو مجوسیّا؛(2633) از پیامبر(صلى الله علیه و آله) نقل شده است: هر كه نماز را ترك كند و امیدى به پاداش آن نداشته باشد و از كیفر آن نترسد، باكى ندارم كه یهودى یا نصرانى یا مجوسى بمیرد.»

فاصله كفر و ایمان مسلمان

«عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): ما بین المسلم و بین أن یكفر إلّا ترك الصّلاة فریضة متعمّدا أو یتهاون بها فلا یصلّیها؛(2634) از امام باقر(علیه السلام) نقل شده كه رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: میان مسلمان و كفر او چیزى جز ترك نماز واجب از روى عمد یا از روى سهل انگارى فاصله نیست.»

مشرك بودن تارك الصلاة

«عن رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): لیس بین العبد و الشّرك إلّا ترك الصّلاة فإذا تركها فقد أشرك؛(2635) از رسول خدا(صلى الله علیه و آله) نقل شده است: میان بنده و شرك، چیزى جز ترك نماز فاصله نیست. هر گاه نماز را ترك كرد مشرك شده است.»