فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

لعن در تمام ادیان

«قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): تارك الصّلاة ملعون فی التّوراة ملعون فی الإنجیل ملعون فی الزّبور ملعون فی القرآن ملعون فی لسان جبرئیل ملعون فی لسان میكائیل ملعون فی لسان اسرافیل ملعون فی لسان محمّد(صلى الله علیه و آله)؛(2632) رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: ترك كننده نماز، در تورات و انجیل و زبور و قرآن مورد لعنت قرار گرفته و به زبان جبرئیل و میكائیل و اسرافیل و محمّد(صلى الله علیه و آله) ملعون است.»

جسارت تارك الصلاة

«عن النبیّ(صلى الله علیه و آله) قال: من ترك الصّلاة لا یرجو ثوابها و لا یخاف عقابها فلا ابالی أن یموت یهودیّا أو نصرانیّا أو مجوسیّا؛(2633) از پیامبر(صلى الله علیه و آله) نقل شده است: هر كه نماز را ترك كند و امیدى به پاداش آن نداشته باشد و از كیفر آن نترسد، باكى ندارم كه یهودى یا نصرانى یا مجوسى بمیرد.»

فاصله كفر و ایمان مسلمان

«عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): ما بین المسلم و بین أن یكفر إلّا ترك الصّلاة فریضة متعمّدا أو یتهاون بها فلا یصلّیها؛(2634) از امام باقر(علیه السلام) نقل شده كه رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: میان مسلمان و كفر او چیزى جز ترك نماز واجب از روى عمد یا از روى سهل انگارى فاصله نیست.»