فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

ویل، جایگاه بى نمازان

«قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): الصّلاة عماد الدّین فمن ترك صلاته متعمّدا فقد هدم دینه و من ترك أوقاتها یدخل الویل، و الویل واد فی جهنّم كما قال اللَّه تعالى: فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِّینَ الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ؛(2630) رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: نماز ستون دین است، هر كس از روى عمد نماز خود را ترك كند، دینش را ویران نموده است و هر كس اوقات آن را ترك نماید، داخل «ویل» خواهد شد، و «ویل» وادى اى است در دوزخ چنان كه خداوند فرموده است: «نمازگزارانى كه از نماز خویش غافلند ویل براى آنان خواهد بود.»
×ترك نماز، گناه كبیره است
«فی حدیث عن احمد بن محمد بن خالد عن عبد العظیم بن عبد اللَّه الحسنى قال: حدثنی ابو جعفر(علیه السلام) قال: سمعت ابی یقول: سمعت ابی موسى بن جعفر(علیه السلام) (فی عدّ الكبائر إلى ان قال) و ترك الصّلاة متعمّدا أو شیئا ممّا فرض اللَّه لأنّ رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله) قال: من ترك الصّلاة متعمّدا فقد برى ء من ذمّة اللَّه و ذمّة رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله)؛(2631) در حدیثى از احمد بن محمد بن خالد از عبدالعظیم بن عبد اللَّه حسنى نقل شده كه گفت: امام جواد(علیه السلام) به من فرمود: از پدرم شنیدم كه مى فرمود: از پدرم موسى بن جعفر(علیه السلام) درباره تعداد گناهان كبیره شنیدم كه فرمود: ترك نماز از روى عمد یا ترك چیزهائى كه خداوند آنها را واجب شمرده از كبائر است، زیرا پیامبر خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: هر كه از روى عمد نماز را ترك كند از پیمان خدا و پیمان رسول او بیزارى جسته است.»

لعن در تمام ادیان

«قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): تارك الصّلاة ملعون فی التّوراة ملعون فی الإنجیل ملعون فی الزّبور ملعون فی القرآن ملعون فی لسان جبرئیل ملعون فی لسان میكائیل ملعون فی لسان اسرافیل ملعون فی لسان محمّد(صلى الله علیه و آله)؛(2632) رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: ترك كننده نماز، در تورات و انجیل و زبور و قرآن مورد لعنت قرار گرفته و به زبان جبرئیل و میكائیل و اسرافیل و محمّد(صلى الله علیه و آله) ملعون است.»

جسارت تارك الصلاة

«عن النبیّ(صلى الله علیه و آله) قال: من ترك الصّلاة لا یرجو ثوابها و لا یخاف عقابها فلا ابالی أن یموت یهودیّا أو نصرانیّا أو مجوسیّا؛(2633) از پیامبر(صلى الله علیه و آله) نقل شده است: هر كه نماز را ترك كند و امیدى به پاداش آن نداشته باشد و از كیفر آن نترسد، باكى ندارم كه یهودى یا نصرانى یا مجوسى بمیرد.»