فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

نماز در تمام ادین

«فخََلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُواْ الصَّلَوةَ وَ اتَّبَعُواْ الشَّهَوَتِ فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیًّا؛(2620) امّا پس از آنان، فرزندان ناشایسته اى روى كار آمدند كه نماز را تباه كردند، و از شهوات پیروى نمودند و بزودى (مجازات) گمراهى خود را خواهند دید!»

روایات

سجده كامل و صحیح در نماز

«عن زرارة قال: سمعت ابا جعفر(علیه السلام) یقول: دخل رجل مسجدا فیه رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله) فخفّف سجوده دون ما ینبغی و دون ما یكون من السّجود، فقال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): نقر كنقر الغراب لو مات على هذا مات على غیر دین محمّد؛(2621) زراره مى گوید: از امام باقر(علیه السلام) شنیدم كه مى فرمود: مردى وارد مسجد پیامبر(صلى الله علیه و آله) شد و سجده خود را آن گونه كه شایسته است انجام نداد، سجده اى سبك بجاى آورد. پیامبر(صلى الله علیه و آله) فرمود: این، مانند نوك به زمین زدن كلاغ است، اگر با این حالت بمیرد به دین محمّد از دنیا نرفته است.»