فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

نماز

آیات

دوزخ جایگاه بى نماز

«فِى جَنَّاتٍ یَتَساءَلُونَ، عَنِ الْمُجْرِمِینَ، ما سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ، قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّینَ؛(2613) (بهشتیان) در باغهاى بهشت از گناهكاران مى پرسند: چه چیز شما را به دوزخ در آورد؟ مى گویند: ما از نمازگزاران نبودیم.»