فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

نكات

نبوّت یك عهد الهى است. نبوّت، رحمت خاصّ الهى است. نبوّت، منصبى الهى است و خداوند افرادى را كه لایق مى داند برمى گزیند. انسان در شناخت راه حقّ به وحى و نبوّت و لطف الهى نیاز دارد. برخى انسان ها به وجود خدا اعتقاد دارند، ولى مسأله نبوّت را نمى پذیرند و مى گویند خداوند به ما عقل داده و نیازى به وحى نداریم. این اعتقاد ناشى از عدم شناخت صحیح خداست. با اینكه همه نعمت ها از جانب خداوند است و بندگان در هر نعمتى رهین منّت او هستند، لكن او در خصوص چند نعمت، تعبیر به منّت فرموده كه طبعاً از اهمیّت بالاى آنها حكایت دارد، از جمله: الف: نعمت اسلام «كَذلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَیْكُمْ»(2607). ب: نعمت نبوّت «لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولًا»(2608). ج: نعمت هدایت «بَلِ اللَّهُ یَمُنُّ عَلَیْكُمْ أَنْ هَداكُمْ»(2609). د: نعمت حاكمیّت مؤمنان «وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِى الْأَرْضِ»(2610).
نبوّت، به نفع بشریّت و براى نجات انسان هاست. «إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِین»(2611). نبوّت، مقامى است كه خداوند تعیین مى كند. توحید، نبوّت، معاد اصول مشترك همه ادیان آسمانى است. هر پیامبرى براى اثبات ادعاى نبوّت خود، باید نشانه اى از جانب خداوند داشته باشد كه آن را معجزه مى نامند، این معجزه طبعاً در امور خاصّ و مشخّصى است. توحید، سرچشمه و پشتوانه نبوّت است و دقّت در ملكوت هستى، روشن مى كند كه این نظام رها شده نیست. توحید و نبوّت را باید با عقل و فكر فهمید، نه از روى تقلید.

لطیفه

آهنگرى یا پیامبرى

شخصى نزد پادشاهى ادعا كرد كه من پیغمبرم، به من ایمان آورید. پادشاه گفت: معجزه تو چیست؟ گفت: آنچه خواهى. پادشاه میله آهنى ضخیمى به او داد و گفت: اگر راست مى گویى، این میله را با انگشتانت خم كن. گفت: من ادّعاى پیامبرى كردم نه ادعاى آهنگرى!