فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

پناه مردم در برابر دشمن

«الامام علی(علیه السلام) : كنّا إذا احمرّ البأس و لقی القوم، إتّقینا برسول اللَّه؛ فما یكون احد اقرب الى العدوّ منه؛(2601) امام على(علیه السلام) : چنان بودیم كه چون جنگ سخت و خونریز مى شد، و نبرد صورت مغلوبه پیدا مى كرد، به پیامبر خدا پناه مى بردیم، و (در چنین احوالى) هیچ یك از ما به دشمن نزدیكتر از او نبود.»

داستانها

پذیرفتن امامت امام بر حقّ، شرط استجابت دعا

محمد بن مسلم مى گوید: به امام باقر(علیه السلام) (یا به امام صادق(علیه السلام) ) عرض كردم: ما فردى را مى نگریم كه در عبادت و خشوع و كوشش دینى، بسیار جدّى است ولى امامت شما را نپذیرفته است آیا آن عبادات و كوشش هاى دینى او، سودى به حالش دارد؟
امام(علیه السلام) : «اى ابا محمد! مَثَل اهل بیت نبوّت(علیهم السلام) همانند آن خاندانى است كه در بنى اسرائیل بودند كه هر گاه چهل شب عبادت و راز و نیاز و كوشش مى كردند و سپس دعا مى نمودند، دعایشان به استجابت مى رسید، اما یكى از آنها چهل شب، عبادت و راز و نیاز كرد و سپس دعا نمود، ولى دعایش مستجاب نشد، نزد عیسى (علیه السلام) رفت و گِله كرد و از عیسى(علیه السلام) خواست كه براى او دعا كند. عیسى (علیه السلام) وضو گرفت و نماز خواند و پس از نماز، براى او دعا كرد. خداوند به عیسى (علیه السلام) وحى كرد: «آن بنده من، از غیر آن درى كه باید از آن نزدم آید، مى آید، او مرا مى خواند ولى در دلش نسبت به نبوّت تو، شكّ دارد، بنابراین اگر او آنقدر مرا بخواند كه گردنش بریده شود، و انگشتانش بریزد، دعایش را اجابت نمى كنم.»
عیسى(علیه السلام) به آن مرد گفت: «آیا تو خدا را مى خوانى، ولى در مورد پیامبرش شك دارى؟»
او گفت: اى روح خدا! سوگند به خدا همان گونه است كه گفتى. (من درباره پیامبرى تو شكّ داشتم) اكنون از خدا بخواه تا این شك را از دل من بزداید.
حضرت عیسى(علیه السلام) دعا كرد، خداوند توبه او را پذیرفت، و او مانند خاندان خود گردید (و پس از چهل شب عبادت، دعایش مستجاب مى شد).»(2602)