فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

نبوت

آیات

انبیاء الهى و برهان براى نبوّت

«ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كاَنَت تَّأْتِیهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَیِّنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِىٌّ شَدِیدُ الْعِقَابِ؛(2584) این براى آن بود كه پیامبرانشان پیوسته با دلایل روشن به سراغشان مى آمدند، ولى آنها انكار مى كردند خداوند هم آنان را گرفت (و كیفر داد) كه او قوىّ و مجازاتش شدید است!»