فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

اسامى اعراب

«عن احمد بن هیثم عن الرّضا(علیه السلام) قال قلت له لم یسمّى العرب اولادهم بكلب و فهد و نمر و اشباه ذلك؟ قال كانت العرب اصحاب حرب و كانت تهوّل على العدوّ باسماء اولادهم؛(2569) احمد بن هیثم از علىّ بن موسى الرّضا(علیه السلام) سؤال كرد: چرا اعراب، فرزندان خود را به نامهاى سگ، یوزپلنگ، و نظائر آنها نامگذارى مى كردند؟ حضرت در جواب فرمود: عربها مردان جنگ و نبرد بودند، این اسمها را روى فرزندان خود مى گذاردند تا وقت صدا زدن در دل دشمن ایجاد هول و هراس نمایند.»

نام نیكو در قیامت

«عن الصادق(علیه السلام) : قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): استحسنوا أسماءكم، فإنّكم تدعون بها یوم القیامة؛(2570) از امام صادق(علیه السلام) نقل شده كه رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: نام هاى خود را نیكو كنید، زیرا روز قیامت شما را به آن نامها مى خوانند.»

حقّ فرزند در نام نیكو

«قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): من حقّ الولد على والده ثلاثة یحسن اسمه و یعلّمه الكتابة و یزوّجه إذا بلغ؛(2571) پیامبر خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: حقّ فرزند بر پدر سه چیز است: نام نیكو بر او بگذارد، و نوشتن به او بیاموزد، و هر گاه بالغ شد براى او همسر بگیرد.»