فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

ثواب معنوى نام نیكو

«قیل لأبی عبد اللَّه(علیه السلام) : انّا نسمّى باسمائكم و اسماء آبائكم فینفعنا ذلك؟ فقال اى و اللَّه؛(2566) حضور امام صادق(علیه السلام) عرض شد كه ما فرزندان خود را به اسماء شما و پدرانتان نامگذارى مى كنیم، آیا این عمل براى ما در پیشگاه الهى اجر و فایده اى دارد؟ حضرت فرمود: بلى بخدا قسم این عمل نفع معنوى دارد.»

حقّ نامیدن اسم نیكو

«فی الحدیث: حقّ المؤمن على اخیه ان یسمّیه باحبّ اسمائه؛(2567) در حدیث است كه حقّ مؤمن بر برادرش این است كه او را به بهترین اسمش بنامد.»

اسم به جاى كنیه

«فقال: له هات اسمه ودع عنك هذا ان اللَّه عزّ و جلّ یقول: و لا تنابزوا بالالقاب و لعلّ الرّجل یكره هذا؛(2568) (در محضر حضرت علىّ بن موسى الرضا(علیه السلام) اسم شاعرى به میان آمد. یكى از حضّار او را به كنیه اش نام برد.) حضرت فرمود: اسم شاعر را بگو و از ذكر كنیه اش خوددارى كن، خداوند فرموده است مردم را به لقب بد نام نبرید، شاید مرد شاعر از این كنیه ناراضى باشد.»