فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

انتخاب نام زیبا

«عن ابن عمر انّ ابنة لعمر كانت یقال لها عاصیة فسمّاها رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله) جمیلة؛(2561) عمر دخترى داشت كه نامش «عاصیه» بود، یعنى گناهكار. رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) آن اسم را تغییر داد و او را «جمیله» یعنى زیبا، نامگذارى كرد.»

توجه به معانى اسامى

«عن ابى رافع انّ زینب بنت امّ سلمة كان اسمها برّة فقیل تزكّى نفسها فسمّاها رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله) زینب؛(2562) زینب دختر امّ سلمه اسمش (برّه) بود، یعنى نیكوكار. از این كلمه استشمام خودستائى و خودپسندى مى شد و كسانى درباره آن زن مى گفتند با این اسم مى خواهد ادّعاى پاكى نماید. براى اینكه مورد تحقیر و بى احترامى مردم واقع نشود، رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) اسم او را به «زینب» تغییر داد.»

ناراحتى امام سجاد(علیه السلام) از ابومرّه

«عن زرارة قال سمعت ابا جعفر(علیه السلام) یقول: انّ رجلا كان یغشى علىّ بن الحسین(علیه السلام) و كان یكنّى ابا مرّة. فكان اذا استأذن علیه یقول ابو مرّة بالباب. فقال له علىّ بن الحسین(علیه السلام) : باللَّه اذا جئت الى بابنا فلا تقولنّ ابا مرّة؛(2563) زراره از امام باقر(علیه السلام) نقل كرده است كه فرمود: مردى به ملاقات حضرت سجاد(علیه السلام) مى آمد و كنیه اش ابومرّه بود. موقع استجازه مى گفت به حضرت سجاد(علیه السلام) عرض كنید: ابومرّه بر در خانه است و درخواست شرفیابى دارد. روزى حضرت سجاد(علیه السلام) به او فرمود: تو را بخدا بر در خانه من كه مى آئى خود را ابومرّه معرفى نكن. (ابو مرّه كنیه شیطان است، كسى كه این كنیه را براى خود انتخاب مى كند، خویشتن را شیطان صفت و آلوده نیّت معرّفى مینماید، و با این سوء انتخاب، خود را در معرض تحقیر و اهانت دیگران قرار میدهد).»