فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

تغییر اسماء قبیح

«عن جعفر بن محمّد عن ابیه(علیهماالسلام): انّ رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله) كان یغیّر الاسماء القبیحة فی الرّجال و البلدان؛(2560) امام صادق(علیه السلام) فرمود كه رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) اسماء قبیح مردم و بلاد را تغییر مى داد.»

انتخاب نام زیبا

«عن ابن عمر انّ ابنة لعمر كانت یقال لها عاصیة فسمّاها رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله) جمیلة؛(2561) عمر دخترى داشت كه نامش «عاصیه» بود، یعنى گناهكار. رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) آن اسم را تغییر داد و او را «جمیله» یعنى زیبا، نامگذارى كرد.»

توجه به معانى اسامى

«عن ابى رافع انّ زینب بنت امّ سلمة كان اسمها برّة فقیل تزكّى نفسها فسمّاها رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله) زینب؛(2562) زینب دختر امّ سلمه اسمش (برّه) بود، یعنى نیكوكار. از این كلمه استشمام خودستائى و خودپسندى مى شد و كسانى درباره آن زن مى گفتند با این اسم مى خواهد ادّعاى پاكى نماید. براى اینكه مورد تحقیر و بى احترامى مردم واقع نشود، رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) اسم او را به «زینب» تغییر داد.»