فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

روایات

تغییر اسماء قبیح

«عن جعفر بن محمّد عن ابیه(علیهماالسلام): انّ رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله) كان یغیّر الاسماء القبیحة فی الرّجال و البلدان؛(2560) امام صادق(علیه السلام) فرمود كه رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) اسماء قبیح مردم و بلاد را تغییر مى داد.»

انتخاب نام زیبا

«عن ابن عمر انّ ابنة لعمر كانت یقال لها عاصیة فسمّاها رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله) جمیلة؛(2561) عمر دخترى داشت كه نامش «عاصیه» بود، یعنى گناهكار. رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) آن اسم را تغییر داد و او را «جمیله» یعنى زیبا، نامگذارى كرد.»