فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

دستور تسبیح با نام خدا به پیغمبر(صلى الله علیه و آله)

«فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِیمِ؛(2559) حال كه چنین است به نام پروردگار بزرگت تسبیح گوى!»

روایات

تغییر اسماء قبیح

«عن جعفر بن محمّد عن ابیه(علیهماالسلام): انّ رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله) كان یغیّر الاسماء القبیحة فی الرّجال و البلدان؛(2560) امام صادق(علیه السلام) فرمود كه رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) اسماء قبیح مردم و بلاد را تغییر مى داد.»