فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

موفّقیّت پسندیده كدام است؟

«عنه(علیه السلام) : ما ظفر من ظفر بالاثم و الغالب بالشّر مغلوب؛(2545) نیز فرموده است: پیروزى نیافته آن كس كه با گناه و تجاوز پیروز شده است و كسى كه با شرّ و بدكارى قدرت بدست مى آورد و غلبه میكند در حقیقت مغلوب است.»

داستانها

سه خصلت مؤمن حقیقى

حارث بن دلهاث گوید: از امام رضا(علیه السلام) شنیدم كه مى فرمود: «مؤمن به حقیقت مؤمن نخواهد بود مگر این كه سه خصلت و خوى نیك در او وجود داشته باشد، آن سه خصلت عبارت است از الف: سنّتى از پروردگارش ب: سنّتى از پیامبرش ج: سنّتى از ولیّش. اما سنّت پروردگارش، كتمان نمودن سرّ است چنان كه خداى -عزّ و جلّ- مى فرماید: «عالِمُ الغَیبِ فَلا یُظهِرُ على غَیبِه احداً اِلّا مَنِ ارْتَضى مِن رسولٍ(2546)؛ داناى غیب، اوست و هیچ كس را بر اسرار غیبش آگاه نمى سازد مگر رسولانى كه آنان را برگزیده است.»
و اما سنّت پیامبرش، مدارا نمودن با مردم است چنان كه خداى -عزّ و جلّ- پیامبرش را به مدارا نمودن با مردم فرمان داد و فرمود: «خُذِ العفوَ و أَمْر بِالعُرفِ و اَعرِض عن الجاهِلینَ(2547)؛ با آنها مدارا كن و عذرشان را بپذیر و به نیكى ها دعوت نما و از جاهلان روى بگردان (و با آنان ستیزه مكن.)»
و اما سنّت ولىّ او، صبر نمودن در كارزار و در برابر محرومیّت ها و سختى ها و بیمارى هاست چنان كه خداى -عزّ و جلّ- مى فرماید: «و الصّابرینَ فى البَأسآءِ و الضَّرّآءِ(2548)؛ و در كارزار و در برابر محرومیت ها و سختى ها و بیمارى ها صبر و استقامت به خرج مى دهند.»