فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

عدم موفّقیت بخیل

«الإمام علی(علیه السلام) : لم یوفّق من بخل على نفسه بخیره، و خلف ماله لغیره؛(2537) امام على(علیه السلام) : هر كس از رسیدن خیر مال خویش به خودش بخل ورزد، و مال خود را براى دیگرى بر جاى گذارد، موفّق نبوده است.»

توقّف هنگام سرگردانى

«مِنَ التَّوْفِیقِ الْوُقُوفُ عِنْدَ الْحَیْرَة؛(2538) موفّقیّت، توقّف نمودن به هنگام سرگردانى است.»

ناامیدى باعث هلاكت است

«الامام علی(علیه السلام) : قد یكون الیأس إدراكا، إذا كان الطّمع هلاكا؛(2539) امام على(علیه السلام) : آنجا كه طمع به چیزى سبب هلاكت گردد، موفّقیت در نومیدى (و چشم دوختن) از آن چیز است.»