فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

دروغى كه براى میانجیگرى باشد

«و قالت اسماء بنت یزید: إنّ رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله) قال: كلّ الكذب یكتب على ابن آدم إلّا رجل كذب بین رجلین یصلح بینهما؛(2519) اسماء دختر یزید مى گوید: رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: همه دروغها براى پسر آدم نوشته مى شود مگر دروغى كه كسى آن را براى اصلاح میان دو نفر گفته باشد.»

داستانها

دستور اصلاح

(ابوحنیفه) مدیر حجاج و دامادش در زمان امام صادق(علیه السلام) بر سر ارث دعوا داشتند گوید: مفضل بن عمر كوفى (از اصحاب خاص امام) از كنار ما مى گذشت، نزاع ما را بدید و ایستاد و بعد فرمود: با من تا درب منزلم بیایید. ما هم تا درب منزل او رفتیم او وارد خانه اش شد و كیسه پولى به مقدار چهار صد در هم آورد به ما داد و بین ما را اصلاح داد، و بعد گفت: این مال از من نیست از امام صادق (علیه السلام) است، امام(علیه السلام) فرمود: «هر گاه میان دو نفر از شیعیان ما بر سر پول نزاع شد، به آنها بده تا بینشان اصلاح شود.»(2520)