فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

بى ارزشى لهو

«وَ إِذَا رَأَوْاْ تِجَرَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّواْ إِلَیهَا وَ تَرَكُوكَ قَائمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَیرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجَرَةِ وَ اللَّهُ خَیرُ الرَّزِقِینَ؛(2473) هنگامى كه آنها تجارت یا سرگرمى و لهوى را ببینند پراكنده مى شوند و به سوى آن مى روند و تو را ایستاده به حال خود رها مى كنند بگو: آنچه نزد خداست بهتر از لهو و تجارت است، و خداوند بهترین روزى دهندگان است.»

لهو و لعب از مقوله باطل

«وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَیْنَهُمَا لَعِبِینَ؛(2474) ما آسمان و زمین، و آنچه را در میان آنهاست از روى بازى نیافریدیم!»

روایات