فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

تلخى و شیرینى آخرت

«عن علیّ(علیه السلام) : مرارة الدّنیا حلاوة الآخرة و حلاوة الدّنیا مرارة الآخرة؛(2430) از على(علیه السلام) نقل شده است: تلخى دنیا شیرینى آخرت است و شیرینى دنیا تلخى آخرت.»

داستانها

پاسخ به منكر معاد

پیامبر(صلى الله علیه و آله) پس از توحید، همواره فكر مردم را به روز رستاخیز و معاد متوجّه مى كرد، و مى فرمود: روزى مى آید كه همه مردگان زنده شوند.
منكران، این سخن را به مسخره مى گرفتند و مى گفتند: ما جز این زندگى دنیا را نداریم، وقتى كه مُردیم همه چیز ما تمام مى شود.
روزى چند نفر از سران شرك مانند: اُبَّى بن خَلَف، ولید بن مغیره، عاص بن وائل و... قطعه استخوان پوسیده مرده اى را به دست خود گرفته بودند و آن را با دست فشار مى دادند، اجزاء آن را (مثل پودر) در برابر باد مى پاشیدند و باد آنها را در فضا پراكنده مى نمود و مى گفتند: محمد را بنگرید كه گمان مى كند خداوند ما را بعد از مردن و پوسیده شدن استخوانهایمان مثل این استخوان، بار دیگر زنده مى كند، چنین چیزى محال است. كه آیات 66 تا 70 سوره مباركه مریم در جواب آنها نازل شد. در آیه 66 و 67 مى خوانیم:
«و یُوَدُّ الانسانُ اَنّا خَلَقناهُ مِن قبلُ و لمْ یَكُ شیئاً؛ انسان (منكر) مى گوید آیا پس از مردن، هنگام قیامت از قبر زنده خارج مى شوم؟ آیا انسان به خاطر نمى آورد كه ما او را قبل از این آفریدیم، در حالى كه چیزى نبود.»
خداوندى كه قدرت خود را نشان داده و انسانها را كه قبلاً جزء خاك بودند آفریده، هم او قادر است كه بار دیگر آنها را از استخوان پوسیده بیافریند.(2431)
نظیر این مطلب در آیه 78 تا 80 سوره مباركه یس آمده است، كه آن اشخاص منكر، آن استخوان پوسیده را به عنوان مثال نزد پیامبر(صلى الله علیه و آله) آوردند و گفتند: «مَن یُحیِى العِظامَ و هى رَمیمٌ؛ چه كسى این استخوآنهارا زنده مى كند در حالى كه پوسیده است؟»
پیامبر(صلى الله علیه و آله) به فرمان خدا در پاسخ آنها فرمود: «یُحییها الّذى اَنشَأَها اَوَّلَ مَرَّةٍ و هو بِكُلِّ خلقٍ علیم..؛ همان كسى آن را زنده مى كند كه نخستین بار آن را آفریده است و او بر هر مخلوقى آگاه است.» همان خدایى كه براى شما از درخت سبز آتش آفرید، و شما به وسیله آن آتش مى افروزید.(2432)