فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

سر و كار آخرت با اعمال است

«عن ابی الحسن الثالث (الامام الهادی(علیه السلام) ) قال: النّاس فی الدّنیا بالأموال و فی الآخرة بالأعمال؛(2427) از حضرت ابوالحسن امام هادى(علیه السلام) نقل شده كه فرمود: مردم در دنیا با اموال سر و كار دارند و در آخرت با اعمال.»

نكوهش حبّ دنیا

«قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): من أحبّ دنیاه أضرّ بآخرته؛(2428) پیامبر خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: هر كه دنیاى خود را دوست داشته باشد به آخرتش زیان زده است.»

برترى باقى بر فانى

«عنه (ای عن رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله)): من أحبّ دنیاه أضرّ بآخرته و من أحبّ آخرته أضرّ بدنیاه فآثروا ما یبقى على ما یفنى؛(2429) از پیامبر(صلى الله علیه و آله) نقل شده است: هر كه دنیاى خود را دوست داشته باشد به آخرتش زیان زده، و هر كه آخرت خود را دوست داشته باشد به دنیایش زیان زده است، بنابراین شما آنچه را كه باقى مى ماند، بر آنچه كه فناپذیر است برترى دهید.»