فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

آخرت نزدیك است

«عن علیّ(علیه السلام) : إنّ الدّنیا قد أدبرت و آذنت بوداع و إنّ الآخرة قد أقبلت و أشرفت باطلاع؛(2424) از على(علیه السلام) نقل شده است: راستى! دنیا پشت كرده و وداع خود را اعلام داشته و آخرت روى آورده و نزدیك است آشكار شود.»

اجلهاى ناگهانى

«عن علیّ(علیه السلام) : إذ بلغتم نهایة الامال فاذكروا بغتات الآجال؛(2425) از على(علیه السلام) نقل شده است: هر گاه به آخرین درجه آرزوها رسیدید از اجلهاى ناگهانى یاد كنید.»

فرزندان آخرت

«عن ابی حمزة عن ابی جعفر(علیه السلام) قال: قال علیّ بن الحسین(علیهماالسلام): إنّ الدّنیا قد ارتحلت مدبرة و إنّ الآخرة قد ارتحلت مقبلة و لكلّ واحدة منهما بنون، فكونوا من ابناء الآخرة و لا تكونوا من أبناء الدّنیا ... الحدیث؛(2426) از ابو حمزه از امام باقر(علیه السلام) نقل شده كه على بن الحسین(علیه السلام) فرمود: دنیا كوچ كرده و پشت نموده و آخرت كوچ نموده و روى آورده است و هر یك از این دو فرزندانى دارند، شما از فرزندان آخرت باشید و از فرزندان دنیا مباشید.»