فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

فواید توجه به آخرت

«عن ابی الحسن الثالث عن آبائه(علیهم السلام) قال أمیر المؤمنین(علیه السلام) : من أصبح و الآخرة همّه استغنى بغیر مال و استأنس بغیر أهل و عزّ بغیر عشیرة؛(2423) از حضرت ابوالحسن، امام هادى(علیه السلام) از پدرانش(علیهم السلام) نقل شده كه امیرالمؤمنین(علیه السلام) فرمود: هر كه صبح برخیزد و هدفش آخرت باشد، بدون داشتن مال بى نیاز مى گردد و بدون داشتن خانواده انس مى گیرد و بدون داشتن عشیره عزیز مى شود.»

آخرت نزدیك است

«عن علیّ(علیه السلام) : إنّ الدّنیا قد أدبرت و آذنت بوداع و إنّ الآخرة قد أقبلت و أشرفت باطلاع؛(2424) از على(علیه السلام) نقل شده است: راستى! دنیا پشت كرده و وداع خود را اعلام داشته و آخرت روى آورده و نزدیك است آشكار شود.»

اجلهاى ناگهانى

«عن علیّ(علیه السلام) : إذ بلغتم نهایة الامال فاذكروا بغتات الآجال؛(2425) از على(علیه السلام) نقل شده است: هر گاه به آخرین درجه آرزوها رسیدید از اجلهاى ناگهانى یاد كنید.»