فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

هراس از قیامت

«صدق بعهد اللَّه و وفى بشرطه و ذلك قوله عزّ و جلّ: رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فذلك الّذى لا یصیبه اهوال الدّنیا و لا اهوال الآخرة؛(2415) براستى در عهد پروردگار ثابت و به پیمان خدا وفادار است. او از كسانى است كه در قرآن به وفادارى معرّفى شده اند، او در دنیا گرفتار نگرانى نیست و در قیامت نیز هراسى ندارد.»

شفاعت در قیامت

«و فی للَّه بشروطه الّتى اشترطها علیه فذلك مع النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقِینَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِینَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِیقاً و ذلك ممّن یشفع و لا یشفع له و ذلك ممّن لا یصیبه اهوال الدّنیا و لا اهوال الآخرة؛(2416) در حدیث دیگر فرمود: به پیمانى كه خداوند با او بسته است وفا كرده و رفیق پیامبران خدا و پاكان است، در قیامت از دیگران شفاعت مى كند و خود نیازى به شفاعت دیگران ندارد، او از هول و هراس دنیا و آخرت مصون و محفوظست.»

حساب در قیامت است

«قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): ألا إنّ الدّنیا قد ارتحلت مدبرة و الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ألا و إنّكم فی یوم عمل لا حساب فیه و یوشك أن تكونوا فی یوم حساب لیس فیه عمل الخبر؛(2417) پیامبر(صلى الله علیه و آله) فرمود: آگاه باشید! دنیا كوچ كرده و به شما پشت نموده و آخرت كوچ نموده و به شما روى آورده است. بدانید، شما در روزى قرار دارید كه در آن عمل است و حساب نیست، و به زودى در روزى قرار مى گیرید كه در آن حساب است و عمل نیست.»