فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

دنیا محلّ گذر است

«قال علىّ(علیه السلام) : انّما الدّنیا دار مجاز و الآخرة دار قرار فخذوا من ممرّكم لمقرّكم؛(2413) على(علیه السلام) فرموده است: دنیا منزل گذران و آخرت مقرّ جاودان است. فرصت را مغتنم شمارید و از گذرگاه خویش، براى قرارگاه خود، چیزى بگیرید و ذخیره اى بیندوزید.»

روز حساب

«عنه(علیه السلام) : انّ الیوم عمل و لا حساب و غدا حساب و لا عمل؛(2414) على(علیه السلام) فرموده است: امروز یعنى روزگار دنیا روز عمل است نه حساب، و فردا یعنى قیامت روز حساب است نه عمل.»

هراس از قیامت

«صدق بعهد اللَّه و وفى بشرطه و ذلك قوله عزّ و جلّ: رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فذلك الّذى لا یصیبه اهوال الدّنیا و لا اهوال الآخرة؛(2415) براستى در عهد پروردگار ثابت و به پیمان خدا وفادار است. او از كسانى است كه در قرآن به وفادارى معرّفى شده اند، او در دنیا گرفتار نگرانى نیست و در قیامت نیز هراسى ندارد.»