فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

معاد

آیات

بازجوئى در قیامت

«وَ قَالُواْ إِنْ هِىَ إِلَّا حَیَاتُنَا الدُّنْیَا وَ مَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِینَ؛(2402) آنها گفتند: «چیزى جز این زندگى دنیاى ما نیست و ما هرگز برانگیخته نخواهیم شد!»