فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

یكسان بودن مدیر با مردم

«امام على(علیه السلام) : إیّاكَ و الاِسِئثارَ بِما النّاسُ فیهِ اُسوةٌ؛(2371) امام على(علیه السلام) : بپرهیز از آن كه چیزى را به خود مخصوص كنى در حالى كه مردم همه در آن یكسانند.»

داستانها

پیامبر كجا و من كجا

روزى مأمون به احمد بن یوسف گفت: دریافت كنندگان صدقات از تو شكایت كرده اند. احمد بن یوسف گفت: اى امیرالمؤمنین! صدقه بگیران از رسول خدا(صلى الله علیه و آله) نیز راضى نشدند تا این كه خداوند درباره آنان این آیه را نازل فرمود: «و مِنهُم مَن یَلمِزُكَ فى الصَّدَقاتِ فَاِنْ اُعطوا مِنها رَضوا و اِنْ لَمْ یُعطوا مِنها اذا هم یَسخَطونَ(2372)؛ و برخى از آن مردم منافق در تقسیم صدقات بر تو (اى پیامبر) اعتراض و خرده گیرى كنند اگر به آنها مال بسیار عطا كنى از تو رضایت داشته والّا سخت خشمگین شوند. (خواه حقّ آنها باشد یا نه).» با این وصف آنان چگونه از من راضى مى شوند؟»
مأمون خندید و سفارش نمود كه به احوال و اوضاع آنان بیشتر رسیدگى نماید.(2373)