فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

وضعیّت زندگى مدیر

«امام على(علیه السلام) : إنَّ اللَّهَ جَعَلَنى إماماً لِخَلقِهِ فَفَرَضَ عَلَىَّ التَّقدیرَ فى نَفسى و مَطعَمى و مَشرَبى و مَلبَسى كَضُعفاءِ النّاسِ؛(2370) خداوند مرا پیشواى خلقش كرده، و مرا واداشته كه بر خود تنگ بگیرم، و در خوردن و آشامیدن و لباس مانند مستمندان باشم.»

یكسان بودن مدیر با مردم

«امام على(علیه السلام) : إیّاكَ و الاِسِئثارَ بِما النّاسُ فیهِ اُسوةٌ؛(2371) امام على(علیه السلام) : بپرهیز از آن كه چیزى را به خود مخصوص كنى در حالى كه مردم همه در آن یكسانند.»

داستانها