فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

تجربه كارى و شناخت مدیران

«قَالَ على(علیه السلام) : الْوِلَایَاتُ مَضَامِیرُ الرِّجَال؛(2368)على(علیه السلام) فرمود: فرمانروایى، میدان مسابقه مردان است.»

فواید برنامه ریزى

«امام على(علیه السلام) : قِوامُ العَیشِ حُسنُ التَّقدیرِ و مِلاكُهُ حُسنُ التَّدبیرِ؛(2369) امام على(علیه السلام) : پایدارى زندگى به برنامه ریزى درست و وسیله رسیدن به آن، مدیریّت صحیح است.»

وضعیّت زندگى مدیر

«امام على(علیه السلام) : إنَّ اللَّهَ جَعَلَنى إماماً لِخَلقِهِ فَفَرَضَ عَلَىَّ التَّقدیرَ فى نَفسى و مَطعَمى و مَشرَبى و مَلبَسى كَضُعفاءِ النّاسِ؛(2370) خداوند مرا پیشواى خلقش كرده، و مرا واداشته كه بر خود تنگ بگیرم، و در خوردن و آشامیدن و لباس مانند مستمندان باشم.»