فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

زنا و فحشا برخلاف راه حق و صحیح

«وَ لَا تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كاَنَ فَحِشَةً وَ سَاءَ سَبِیلًا؛(2337) و نزدیك زنا نشوید، كه كار بسیار زشت، و بد راهى است!»

روایات

لمس بدن نامحرم

«فی مناهی النبیّ قال(صلى الله علیه و آله): من صافح امرأة تحرم علیه فقد باء بسخط من اللَّه و من التزم امرأة حراما قرن فی سلسلة من النّار مع الشّیطان فیقذفان فی النّار؛(2338) در مناهى پیامبر(صلى الله علیه و آله) آمده است كه آن حضرت فرمود: هر كه با زنى نامحرم دست بدهد به خشم خدا گرفتار مى شود، و هر كه از روى حرام دست به گردن زنى بیفكند او را با شیطان به زنجیرى آتشین مى بندند و هر دو را در آتش مى افكنند.»