فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

جدل با لجوج

«قال على(علیه السلام) : لا تمارینّ اللّجوج فى محفل؛(2316) امام على(علیه السلام) مى فرماید: جدل مكن زینهار با لجوج در محفلى.»

داستانها

نیرنگى را ببین

ولید بن مغیره هنگام جان كندن، زار زار مى گریست، ابوجهل گفت: اى عمو! این قدر جزع مكن. ولید گفت: به خدا سوگند، گریه من از خوف مرگ نیست بلكه از آن مى ترسم كه دین ابن ابى كبشه (2317) در مكه گسترش پیدا كند. ابو سفیان گفت: مترس كه من متعهّد مى شوم كه نگذارم دین او شایع گردد.(2318)