فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

داستانها

اثر گناه در گنهكار

شخصى نزد امیر مؤمنان(علیه السلام) آمد و گفت: اى امیرمؤمنان! از نماز شب محروم شده ام.
حضرت فرمود: گناهانت تو را مقیّد كرده و دست و پایت را بسته اند.
كلینى(قدس سره) در باب ذنوب از كتاب ایمان و كفر، نقل مى نماید كه امام صادق(علیه السلام) فرمود: چون مرد گناه كند، از نماز شب محروم گردد و عمل زشت، از چاقویى كه در گوشت فرو رود، سریعتر در كسى كه مرتكب آن شده، فرو مى رود.(2287)

مكتب وجدان

دانش آموزى چنین حكایت مى كند: ساعت امتحان درس دینى بود. تنبلى و سستى در درس خواندن كار دستم داده بود و اضطراب سراپاى وجودم را فرا گرفته بود. چه كنم؟ هر لحظه فكرى به ذهنم مى آمد. آخر تصمیم خود را گرفتم و از روشى كه قبلاً نیز بارها استفاده كرده بودم، كمك گرفتم. آرى، كتاب بینش دینى را در كشوى میز گذاشته و با ظرافت تمام آن را طورى قرار دادم كه نه كسى متوجه شود و نه به هنگام استفاده دچار مشكل شوم. لحظه اى احساس آرامش كردم. خانم معلّم وارد كلاس شد و سؤالها را به ما داد و من آماده... اما ناگهان او همه بچه هاى كلاس را غافلگیر كرد. آهسته آهسته به سوى تخته سیاه رفت و بر روى آن آیه اى كوتاه از كتاب بزرگ آسمانى نوشت: «اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرصادِ(2288)؛ به راستى خداى تو در كمین گنهكاران است.»
سپس رو به ما كرد و تنها یك كلام گفت: آخرین نفر ورقه هاى امتحان بچه ها را به دفتر بیاورد و به من تحویل بدهد. و آنگاه پیش چشمان مبهوت ما از كلاس خارج شد. او نگاهِ همواره ناظر خداوند را به یاد ما آورد و خود رفت. حالت عجیبى به من دست داد. در ورقه ام هیچ چیز ننوشتم، جز یك بیت شعر:
خوشا در مكتب وجدان نشستن
شدن صفر و ز نامردى گسستن(2289)