فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

شكر خدا براى سلامتى كودك

«كان علىّ بن الحسین(علیه السلام) اذا بشّر بولد لم یسئل أ ذكر هو ام انثى بل یقول أ سویّ فاذا كان سویّا قال الحمد للَّه الّذى لم یخلقه مشوّها؛(2197) وقتى حضرت سجاد(علیه السلام) را به ولادت مولودى بشارت میدادند نمى پرسید پسر است یا دختر، بلكه از اندام معتدل و ساختمان سالم او سؤال میكرد. چون خبر سلامتش را مى شنید، مى گفت: خداى را شكر كه او را قبیح و ناموزون نیافریده است.»

تقسیم سنّ كودك

«عن ابى عبد اللَّه(علیه السلام) : الغلام یلعب سبع سنین و یتعلّم الكتاب سبع سنین و یتعلّم الحلال و الحرام سبع سنین؛(2198) امام صادق(علیه السلام) مى فرمود: طفل هفت سال بازى كند، هفت سال خواندن و نوشتن بیاموزد، هفت سال مقرّرات زندگى و حلال و حرام قانونى را یاد بگیرد.»

نیكى به كودكان

«عن ابى عبد اللَّه(علیه السلام) قال قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): رحم اللَّه من اعان ولده على برّه. قال قلت كیف یعینه على برّه؟ قال یقبل میسوره و یتجاوز عن معسوره و لا یرهقه و لا یخرق به؛(2199) رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) فرمود: خداى رحمت كند كسى را كه در نیكى و نیكوكارى به فرزند خویش كمك كند. راوى حدیث پرسید: چگونه فرزند خود را در نیكى یارى نماید؟ حضرت در جواب چهار دستور داد: 1- آنچه را كه كودك در قوّه و قدرت داشته و انجام داده است از او قبول كند.
2- آنچه انجام آن براى كودك سنگین و طاقت فرسا است از او نخواهد.
3- او را به گناه و طغیان وادار نكند.
4-. به او دروغ نگوید، و در برابر او مرتكب اعمال احمقانه نشود.»