فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

ترحّم به كودك

«پیامبر(صلى الله علیه و آله): مَن كانَ عِندَهُ صَبِىٌّ فَلیَتَصابَّ لَهُ؛(2194) هر كس كودكى دارد، باید با او كودكانه رفتار كند.»

ترك تنبیه كودك

«قال الكاظم(علیه السلام) : لا تَضرِبْهُ وَ اهجُرهُ و لاتُطِلْ؛(2195) امام كاظم(علیه السلام) در جواب مردى كه از فرزند خود شكایت كرده بود، فرمودند: او را نزن، بلكه براى زمانى كوتاه با او قهر كن.»

بیمارى كودك

«عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ(علیه السلام) فِی الْمَرَضِ یُصِیبُ لِلصَّبِیِّ قَالَ كَفَّارَةٌ لِوَالِدَیْه؛(2196) عیسى بن عبداللَّه عمرى، از پدرش، از جدّش، از امیر مؤمنان(علیه السلام) نقل كرده است كه آن حضرت در مورد بیمارى كودك فرمود: بیمارى او (كودك) كفّاره گناهان پدر و مادرش مى باشد.»