فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

برداشتن كام كودك با تربت امام حسین(علیه السلام)

«امام صادق(علیه السلام) : حَنَّكُوا أولادَكُم بِتُربَةِ الحُسَینِ(علیه السلام) فَإنَّها أمانٌ؛(2193) كام كودكانتان را با تربت حسین(علیه السلام) بردارید؛ زیرا موجب امنیّت كودكان است.»

ترحّم به كودك

«پیامبر(صلى الله علیه و آله): مَن كانَ عِندَهُ صَبِىٌّ فَلیَتَصابَّ لَهُ؛(2194) هر كس كودكى دارد، باید با او كودكانه رفتار كند.»

ترك تنبیه كودك

«قال الكاظم(علیه السلام) : لا تَضرِبْهُ وَ اهجُرهُ و لاتُطِلْ؛(2195) امام كاظم(علیه السلام) در جواب مردى كه از فرزند خود شكایت كرده بود، فرمودند: او را نزن، بلكه براى زمانى كوتاه با او قهر كن.»