فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

روایات

بازى و جست و خیز كودك

«امام كاظم(علیه السلام) : تُستَحَبُّ عَرامَةُ الغُلامِ فى صِغَرِهِ لِیَكُونَ حَلیماً فى كِبَرِهِ؛(2192) پسندیده است كه فرزند در كودكى به بازى و جست و خیز بپردازد تا در بزرگسالى بردبار و باوقار باشد.»

برداشتن كام كودك با تربت امام حسین(علیه السلام)

«امام صادق(علیه السلام) : حَنَّكُوا أولادَكُم بِتُربَةِ الحُسَینِ(علیه السلام) فَإنَّها أمانٌ؛(2193) كام كودكانتان را با تربت حسین(علیه السلام) بردارید؛ زیرا موجب امنیّت كودكان است.»