فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

بوستان دانشمند

«امام على(علیه السلام) : الكُتبُ بَساتینُ العُلَماءِ؛(2173) كتاب ها بوستان هاى دانشمندان اند.»

ماندگارى علم با نگارش

«پیامبر(صلى الله علیه و آله): قَیِّدُوا العِلمَ بِالكِتاب؛(2174) علم را با نوشتن در بند كشید.»

فواید كتاب در فتنه ها

«امام صادق(علیه السلام) : یأتى عَلَى النّاسِ زَمانُ هَرجٍ لا یأنِسونَ فِیهِ إلاّ بِكُتُبِهِم؛(2175) روزگار پر آشوبى فرا مى رسد كه در آن روز مردم جز با كتاب هاى خود انس نمى گیرند.»