فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

نیاز آیندگان به مكتوبات

«عَنْهُ(علیه السلام) قَالَ احْتَفِظُوا بِكُتُبِكُمْ فَسَوْفَ تَحْتَاجُونَ إِلَیْهَا؛(2168) امام صادق(علیه السلام) فرمود: شما نوشته هاى خود را حفظ كنید كه بزودى به آنها احتیاج پیدا خواهید كرد.»

انس با مكتوبات

«عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) اكْتُبْ وَ بُثَّ عِلْمَكَ فِی إِخْوَانِكَ فَإِنْ مِتَّ فَأَوْرِثْ كُتُبَكَ بَنِیكَ فَإِنَّهُ یَأْتِی عَلَى النَّاسِ زَمَانُ هَرْجٍ مَا یَأْنِسُونَ إِلَّا بِكُتُبِهِمْ؛(2169) امام صادق(علیه السلام) فرمود: بنویس و علمت را در میان برادرانت منتشر كن؛ اگر فوت كردى بچه هایت كتابهاى تو را به ارث مى برند. زمانى خواهد آمد كه مردم از هم خواهند پاشید در آن هنگام شما به كتابهاى خود انس پیدا مى كنید.»
«عَنْهُ(علیه السلام) قَالَ الْقَلْبُ یَتَّكِلُ عَلَى الْكِتَابَةِ؛(2170) امام صادق(علیه السلام) فرمود: دل آدمى با نوشتن مطلبى در كتاب محكم مى شود و اطمینان مى یابد.»

لزوم سند احادیث

«فِی إِسْنَادِ الْحَدِیثِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ(علیه السلام) اذْكُرُوا الْحَدِیثَ بِإِسْنَادِهِ فَإِنْ كَانَ حَقّاً كُنْتُمْ شُرَكَاؤُهُ فِی الآْخِرَةِ وَ إِنْ كَانَ بَاطِلًا فَإِنَّ الْوِزْرَ عَلَى صَاحِبِه؛(2171) على(علیه السلام) فرمود: حدیث را با سندش بخوانید، اگر درست باشد شما هم در او شریك هستید و اگر دروغ باشد گناه آن متوجه ناقلش مى باشد.»