فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

نقش قلم كتابت در تعلیم و توسعه علم

«الَّذِى عَلَّمَ بِالْقَلَمِ؛ عَلَّمَ الْانسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ؛(2163) همان كسى كه بوسیله قلم تعلیم نمود. و به انسان آنچه را نمى دانست یاد داد!»

قسم خدا بر قلم و نوشته ها

«ن وَ الْقَلَمِ وَ مَا یَسْطُرُونَ؛(2164) ن، سوگند به قلم و آنچه مینویسند.»

علم باعث ارزش و فضیلت

«یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ إِذَا قِیلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِى الْمَجَلِسِ فَافْسَحُواْ یَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَ إِذَا قِیلَ انشُزُواْ فَانشُزُواْ یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْعِلْمَ دَرَجَتٍ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ؛(2165) اى كسانى كه ایمان آورده اید! هنگامى كه به شما گفته شود: «مجلس را وسعت بخشید (و به تازه واردها جا دهید)»، وسعت بخشید، خداوند (بهشت را) براى شما وسعت مى بخشد و هنگامى كه گفته شود: «برخیزید»، برخیزید اگر چنین كنید، خداوند كسانى را كه ایمان آورده اند و كسانى را كه علم به آنان داده شده درجات عظیمى مى بخشد و خداوند به آنچه انجام مى دهید آگاه است!»