فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

نكات

قشر عزیز كارگر مایه افتخار ما و نظام جمهورى اسلامى است.(2153)
مزد كارگر را سریع و بلافاصله بپردازیم.
هر كارى بها و ارزشى دارد، خواه كارگر و كننده آن نیازمند باشد، یا غنى.
اگر مى خواهید اخلاق الهى داشته باشید، اجرت كارگر را كامل بپردازید و چیزى هم اضافه دهید. «فَیُوَفِّیهِمْ أُجُورَهُمْ وَ یَزِیدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ»(2154).
كار و كارگر در كلام امام و رهبر معظم انقلاب اسلامى
من به كارگران سفارش مى كنم در هر بخشى و هر جایى مشغول هستند، این روزها را روز كار بدانند، این دوران را دوران كار جدّى تلقّى كنند و كار را هم عبادت بدانند. این كارى كه شما براى توسعه و پیشرفت كشور مى كنید یك عبادت قطعى است. به مسئولان هم سفارش مى كنم كه پاس طبقات كارگر و محروم و مستضعف و این مردم مؤمن را بدارند. كارگران قدر خود را بشناسند و بفهمند كه وجود آن ها چه قدر در سرنوشت یك ملّت مؤثّر است.
كارگران ازارزشمندترین طبقه و سودمندترین گروه، در جامعه ها هستند. چرخ عظیم جوامع بشرى، با دست تواناى كارگران در حركت و چرخش است. حیات یك ملت مرهون كار و كارگر است.(2155)
در هر كشور كارگر و كشاورز اساس آن كشور هستند.اساس اقتصاد كشور بسته به كار و كارگر و كشاورز است.(2156)
امروز روز كار است، هركس در هرجا هست باید كار كند، ما مى خواهیم خودكفا باشیم. خودكفایى با تبلیغات نمى شود با كار مى شود.
حق تعالى مبدأ كار و كارگرى است، اسلام عزیز است كه براى شما ارج قائل است و براى شما حق قائل است و حقوق شما را به شما رد خواهد كرد.
هر كشورى هر چه رشد مادّى و ثروت دارد، از سرانگشت كارگر دارد. كارگر است كه ثروت را تولید مى كند و رشد اقتصادى را به وجود مى آورد. اگر كارگر نباشد، همه طراحان و برنامه ریزان ومتفكّران اقتصادى كارشان بیهوده خواهد ماند. آن عنصر و عاملى كه همه فكر و هدفها و برنامه ها و پیشرفتهاى علم اقتصاد را در مقام عمل تحقق مى بخشد، عبارت از سرپنجه كارگر است.
اسلام به عنوان مكتب نجات بخش و تعالى بخش انسان ها از هر قشرى، از هر ملّتى، از هر نژادى و وابسته به هر بخشى از بخش هاى جهان، قشر كارگر را داراى ارزش و حرمت مى شناسد. ما مفتخریم كه رهبر عزیز و عالى قدر الهى ما رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) در برابر چشم همگان خم شدند و بوسه بر دست كارگر زدند. این حادثه اى است كه ما هرگز آن را فراموش نمى كنیم. همچنین مفتخریم كه رهبران دینى ما، امیرالمؤمنین على(علیه السلام) و ائمه دیگر ما، در شُمار كارگران بودند؛ كار كردند؛ آباد كردند؛ تولید كردند؛ ساختند و با سازندگى خود، خود را به خدا نزدیك كردند.
ساعات كار در كارگاه ها و كارخانه ها، لحظات عبادت، ساعات اداى دین به شهیدان و محرومان و مستضعفانِ جامعه است.
سلاح كارگران، كار آنان است كه از این سلاح باید براى تداوم انقلاب، گسستن زنجیر وابستگى و در نهایت، كسب استقلال اقتصادى استفاده شود.
اگر كشورى رو به رشد برود، با دستِ شما كارگران عزیز روبه رشد مى رود و اگر رو به انحطاط برود، باز هم با شماست كه رو به انحطاط مى رود.(2157)
كارگران از ارزشمندترین طبقه و سودمندترین گروه در جامعه ها هستند.(2158)
روز كارگر روز دفن سلطه ابرقدرتهاست.(2159)

لطیفه

وجدان كارى

پدر فرامرز كارمند یك سازمان دولتى بود، روزى از پدرش پرسید: بابا توى اداره شما چند نفر كار مى كنند؟ پدر لبخند فیلسوفانه اى زد و گفت: اى! تقریباً نصفشان؟!