فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

خاركنى بهتر از نیازمندى

«قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): لئن یحتطب الرّجل على ظهره یبیعه و یستغنى به و یتصدّق بفضله خیر من ان یسأل رجلا آتاه اللَّه من فضله فیعطیه او یمنعه؛(2135) رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) فرموده است: اگر مردى براى خاركنى به بیابان برود، هیزم جمع كند، با دوش خود حمل نماید، آن را بفروشد، از قیمتش خویشتن را بى نیاز كند، و مازادش را صدقه بدهد، بهتر از آنست كه از ثروتمندى درخواست كمك نماید، خواه مرد متمكّن به او چیزى بدهد یا محرومش سازد.»

نكوهش گدائى

«عن زرارة عن الصّادق(علیه السلام) : انّ رجلا اتاه فقال انّنى لا احسن ان اعمل عملا بیدى و لا احسن ان اتّجر و انا محارف محتاج فقال اعمل و احمل على رأسك و استغن عن النّاس؛(2136) زراره میگوید مردى به حضور امام صادق(علیه السلام) آمد و عرض كرد: دست سالمى ندارم كه با آن كار كنم، سرمایه ندارم تا با آن تجارت نمایم، مرد محروم و مستمندى هستم، چه كنم؟ امام صادق(علیه السلام) كه مى دید سر آن مرد سائل سالم است و میتواند طبق رسوم محلّى با آن كار كند، راضى نشد عزّ و شرفش با گدائى از مردم درهم بشكند، به وى فرمود: با سرت باربرى كن و خود را از مردم مستغنى و بى نیاز بدار.»

بى نیازترین تمام مردم

«روى عن العالم انّه قال: الیأس ممّا فی ایدى النّاس عزّ المؤمن فی دینه و مروّته فی نفسه و شرفه فی دنیاه و عظمته فی اعین النّاس و جلالته فی عشیرته و مهابته عند عیاله و هو اغنى النّاس عند نفسه و عند جمیع النّاس؛(2137) حضرت موسى بن جعفر(علیه السلام) فرموده است: از مردم قطع امید كردن و از ثروتشان چشم پوشیدن و به درآمد كار خود قانع بودن براى مرد باایمان مایه عزّ دینى و روح جوانمردى و شرف دنیوى است. چنین انسانى در نظر مردم بزرگ و بین فامیل خود محترم و در محیط خانواده اش داراى هیبت و عظمت خواهد بود، او در ضمیر خود و در نظر دگران بى نیازترین تمام مردم است.»