فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

روایات

دست كارگر نمى سوزد

«روى انس بن مالك انّ رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله) لمّا اقبل من غزوة تبوك استقبله سعد الانصارى فصافحه النّبى(صلى الله علیه و آله) ثمّ قال له: ما هذا الّذى اكنب یدیك؟ قال یا رسول اللَّه! اضرب بالمر و المسحاة فانفقه على عیالى فقبّل یده رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله)و قال هذه ید لا تمسّها النّار؛(2134) انس بن مالك گفت: موقعى كه رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) از جنگ تبوك مراجعت مى كرد، سعد انصارى به استقبال آمد، حضرت با او مصافحه كرد و دست سعد را زبر و خشن دید. فرمود: چه صدمه اى و آسیبى به دستت رسیده است؟ عرض كرد: یا رسول اللَّه! من با طناب و بیل كار میكنم و درآمدم را خرج معاش خانواده ام مى نمایم. رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) دست او را بوسید و فرمود: این دستى است كه آتش با آن تماس پیدا نمى كند.»

خاركنى بهتر از نیازمندى

«قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): لئن یحتطب الرّجل على ظهره یبیعه و یستغنى به و یتصدّق بفضله خیر من ان یسأل رجلا آتاه اللَّه من فضله فیعطیه او یمنعه؛(2135) رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) فرموده است: اگر مردى براى خاركنى به بیابان برود، هیزم جمع كند، با دوش خود حمل نماید، آن را بفروشد، از قیمتش خویشتن را بى نیاز كند، و مازادش را صدقه بدهد، بهتر از آنست كه از ثروتمندى درخواست كمك نماید، خواه مرد متمكّن به او چیزى بدهد یا محرومش سازد.»