فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

كارگشایى

آیات

تهدید در مورد منع از كمك به نیازمندان

«فَوَیْلٌ لِّلْمُصَلِّینَ؛ الَّذِینَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ؛ الَّذِینَ هُمْ یُرَاءُونَ؛ وَ یَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ؛(2098) پس واى بر نمازگزارانى كه در نماز خود سهل انگارى مى كنند، همان كسانى كه ریا مى كنند، و دیگران را از وسایل ضرورى زندگى منع مى نمایند!»