فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

نكوهش وام گرفتن

«رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله علیه و آله) إِیَّاكُمْ وَ الدَّیْنَ فَإِنَّهُ شَیْنٌ لِلدِّین؛(2078) رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرموده است: زنهار و بر حذر باشید از زیر بار وام رفتن كه باعث سرشكستگى مدیون است. (و مطابق بعضى از نسخ براى شخص دین دار عیب است).»

نكوهش دِین

«قَالَ عَلِیٌّ(علیه السلام) إِیَّاكُمْ وَ الدَّیْنَ فَإِنَّهُ هَمٌّ بِاللَّیْلِ وَ ذُلٌّ بِالنَّهَار؛(2079) امیر مؤمنان(علیه السلام) فرمود: حذر كنید از دِین، زیرا آن موجب اندوه شب و خوارى روز، براى مدیون است.»

گرفتارى قرض در دنیا و آخرت

«قَالَ عَلِیٌّ(علیه السلام) إِیَّاكُمْ وَ الدَّیْنَ فَإِنَّهُ مَذَلَّةٌ بِالنَّهَارِ وَ مَهَمَّةٌ بِاللَّیْلِ وَ قَضَاءٌ فِی الدُّنْیَا وَ قَضَاءٌ فِی الآْخِرَة؛(2080) على(علیه السلام) فرمود: بپرهیزید و دورى گزینید از زیر بار قرض رفتن كه خواركننده انسان در روز است، و موجب اندوه و رنج بردن او در شب، و یك بار گرفتارى پرداختش در این دنیا، و یك بار گرفتارى دیر پرداختن، و یا نپرداختن آن، در آخرت را باعث مى شود.»