فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

قرض به خدا

«مَّن ذَا الَّذِى یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَیُضَعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِیمٌ؛(2072) كیست كه به خدا وام نیكو دهد (و از اموالى كه به او ارزانى داشته انفاق كند) تا خداوند آن را براى او چندین برابر كند؟ و براى او پاداش پرارزشى است!»

قرض به خدا

«إِنَّ الْمُصَّدِّقِینَ وَ الْمُصَّدِّقَتِ وَ أَقْرَضُواْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا یُضَعَفُ لَهُمْ وَ لَهُمْ أَجْرٌ كَرِیمٌ؛(2073) مردان و زنان انفاق كننده، و آنها كه (از این راه) به خدا «قرض الحسنه» دهند، (این قرض الحسنه) براى آنان مضاعف مى شود و پاداش پرارزشى دارند!»

اثر قرض الحسنه

«إِن تُقْرِضُواْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا یُضَعِفْهُ لَكُمْ وَ یَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللَّهُ شَكُورٌ حَلِیمٌ؛(2074) اگر به خدا قرض الحسنه دهید، آن را براى شما مضاعف مى سازد و شما را مى بخشد و خداوند شكركننده و بردبار است!»