فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

آیات

ممنوعیّت ربا در قرض

«یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَواْ وَ یُرْبِى الصَّدَقَتِ وَ اللَّهُ لَا یُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِیمٍ؛(2067) خداوند، ربا را نابود مى كند و صدقات را افزایش مى دهد! و خداوند، هیچ انسانِ ناسپاسِ گنهكارى را دوست نمى دارد.»

لزوم مهلت دادن به بدهكار تنگدست

«وَ إِن كاَنَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَیْسَرَةٍ وَ أَن تَصَدَّقُواْ خَیرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ؛(2068) و اگر (بدهكار،) قدرت پرداخت نداشته باشد، او را تا هنگام توانایى، مهلت دهید! (و در صورتى كه براستى قدرت پرداخت را ندارد،) براى خدا به او ببخشید بهتر است اگر (منافع این كار را) بدانید!»