فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

داستانها

تجلّى آیه و سوره در قیامت

یعقوب احمر گفت: به امام صادق(علیه السلام) عرض كردم كه دین زیادى بر عهده دارم، و این سبب شد كه قرآن از من سلب شد و آن را از دست داده ام. امام فرمود: قرآن، قرآن؛ همانا كه آیه و سوره اى از آن در قیامت مى آید كه هزار درجه در بهشت صعود مى نماید و مى گوید اگر مرا حفظ مى نمودى تو را به اینجا مى رساندم.(2048)

آگاهى از قرآن

در جنگ احد، بر اثر بى احتیاطى و گوش به فرمان نبودن چند نفر، تعدادى از سلحشوران اسلام به درجه رفیعه شهادت رسیدند. مدینه، منطقه كوهستانى است، مردم در زمان جنگ خسته و جراحت دیده اند، علاوه بر این كه عدد مسلمانها هم كم بود، قبر كندن در سرزمین كوهستانى دشوار است، رسول الله(صلى الله علیه و آله) دستور فرمود هر چند شهید را در یك قبر بسپارند، فرمود: هر یك از آنها كه علم و آگاهیش به قرآن بیشتر است و بیشتر آن را حافظ است، بدن او را جلوى دیگرى قرار دهند. آرى هر كه عالم تر و آگاه تر و قرآنى تر است، حتّى بدنش هم باید قبله آن دیگرى باشد.(2049)