فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

خواندن قرآن به عربى

«قَالَ قَالَ النَّبِیُّ(صلى الله علیه و آله) إِنَّ الرَّجُلَ الْأَعْجَمِیَّ مِنْ أُمَّتِی لَیَقْرَأُ الْقُرْآنَ بِعَجَمِیَّةٍ فَتَرْفَعُهُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى عَرَبِیَّة؛(2047) از سكونى از امام صادق(علیه السلام) فرمود: پیغمبر(صلى الله علیه و آله) فرموده است: راستى مرد غیرعرب از امّتم قرآن را عجمى (بى تجوید و با اعراب غلط) مى خواند و فرشته ها آن را به عربى درست به درگاه خدا بالا برند.»

داستانها

تجلّى آیه و سوره در قیامت

یعقوب احمر گفت: به امام صادق(علیه السلام) عرض كردم كه دین زیادى بر عهده دارم، و این سبب شد كه قرآن از من سلب شد و آن را از دست داده ام. امام فرمود: قرآن، قرآن؛ همانا كه آیه و سوره اى از آن در قیامت مى آید كه هزار درجه در بهشت صعود مى نماید و مى گوید اگر مرا حفظ مى نمودى تو را به اینجا مى رساندم.(2048)